Avís Legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per el Consell Comarcal del Baix Camp, amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.   

Titularitat de la pàgina web.

Els noms dels dominis www.campviu.cat i comunitat.campviu.cat estan registrats a favor del Consell Comarcal del Baix Camp, amb CIF P9300003B i domicili social a Dr. Ferran número 8, 43202 – Reus (Tarragona). Telèfon de contacte 34 977 327 155 i adreça de correu electrònic ccbaixcamp@baixcamp.cat.   

Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del Consell Comarcal del Baix Camp o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consell Comarcal i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del Consell Comarcal del Baix Camp. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.   

Contingut de la web i enllaços.

El Consell Comarcal del Baix Camp no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de les pàgines www.campviu.cat i comunitat.campviu.cat. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que el Consell Comarcal del Baix Camp tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.   

Actualització i modificació de la pàgina web.

El Consell Comarcal del Baix Camp es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.   

Indicacions sobre aspectes tècnics.

El Consell Comarcal del Baix Camp no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables al Consell Comarcal, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des del Consell Comarcal del Baix Camp no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers de les persones usuàries d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir la persona usuària com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.   

Tractament de dades de la persona usuària.

Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan la persona usuària faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament al Consell Comarcal del Baix Camp al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. El Consell Comarcal del Baix Camp, incorporarà les dades facilitades per la persona usuària en un fitxer de la seva titularitat. El Consell Comarcal del Baix Camp no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de la persona usuària. La persona usuària podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic del Consell Comarcal.  

Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb les persones usuàries, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Les persones usuàries d’aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament. 

Les persones usuàries d’aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament. 

Advertiment sobre utilització de galetes.

La persona usuària té l'opció d'impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.   

Quins tipus de galetes utilitza aquesta pàgina web?

Les galetes pròpies de tercers prestadors de serveis són les següents: 

Google Maps Dues galetes (PREF i NID) persistents establertes per aplicacions de Google Maps i gestionades per Google. Per a més detalls es pot consultar en el següent enllaç la política de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 

Google Analytics Per realitzar les estadístiques d'ús del lloc web s’utilitzen les galetes de Google Analytics. L’objectiu és conèixer el nivell de recurrència de les persones visitants i els continguts que resulten més interessants, així es poden concentrar els esforços a millorar les àrees més visitades i fer que la persona usuària trobi més fàcilment el que busca. El lloc web pot utilitzar informació de la visita de la persona usuària per realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, així com garantir la continuïtat del servei o realitzar millores en els seus llocs web. Per a més detalls es pot consultar en el següent enllaç la política de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/